Vitajte na stránke Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

 

Firma Böttcher je nemecká firma s hlavným sídlom v Kolíne nad Rýnom a jej história siaha až do roku 1725. Prešla postupným vývojom a momentálne je svetovým lídrom v oblasti výroby polygrafických valcov a spotrebných materiálov pre polygrafický priemysel. Pôsobí prakticky po celom svete a má pätnásť výrobných závodov, dvanásť mimo Nemecka. Celosvetovo má 2 200 zamestnancov v 29 krajinách. Na Slovensku ma firma sídlo v Bratislave.

 

Böttcher sa zaoberá výrobou a predajom hlavne troch skupín produktov:

  • Pogumované valce, ktoré sa používajú v rôznych druhoch priemyslu. Najväčšia časť sa používa v polygrafickom priemysle ktorý tvorí až 65% podielu obratu tejto produktovej skupiny.

 

  • Chémia pre polygrafický priemysel. Táto sa používa ako čistiaci prostriedok na čistenie tlačových strojov a umývanie znečistených tlačových agregátov a odstránenie nepotrebnej farby. Ďalším chemickým produktom je prísada do vlhčiaceho roztoku. Proces tlače je komplikovaná záležitosť. Preto i paleta rôznych chemických produktov je rozsiahla. V ponuke je vyše 100 rôznych chemických produktov, ktoré majú rôzne formy použitia.

 

  • Ofsetové gumy. Tento produkt sa používa na ofsetových tlačových strojoch na prenos tlačeného obrazu, alebo tlačového laku, na potláčaný papier, alebo iný materiál. Firma Böttcher má v ponuke viac ako dvadsať druhov.

 

História:

 

Prvá vetva rodiny, ktorá založila túto firmu, siaha až do roku 1725. V tom čase Jacob Loosen založil v Kolíne nad Rýnom vlastnú garbiarsku dielňu. Výroba kože bola v tom čase veľmi kapitálovo náročná a nakoľko veľmi zapáchala a znečisťovala veľké množstvo vody (spotreba vody až 2000 litrov na jednu kožu) bola neobľúbená u ostatných obyvateľov. Spracovanie kože je veľmi náročná práca a v tom čase výroba konečného produktu, trvala až jeden rok. Do konca 19 storočia bola výroba kože, týmto ručným spôsobom, výnosná. Vďaka priemyselnej revolúcie v roku 1829 Mülheime, v terajšom Nemecku, bola založená továreň na výrobu kože a ručná výroba začala zanikať. Nakoľko rodina Loosenovcov strácala možnosť podnikania v roku 1825, začala vyrábať glej. Toto lepidlo sa vyrábalo v podstate z odpadov od garbiarov a vytavovalo sa pomocou pary. Sušenie bolo závislé na počasí a výroba veľmi zapáchala. I v tom čase boli dôležité neustále inovácie a tak sa neskôr prešlo na umelé sušenie. Kolinský glej bol slávny a mimoriadnej kvality. Firma sa neustále obhliadala po iných možnostiach podnikania, napríklad možnosť výroby umelých hnojív, alebo konská dráha. Veľmi dôležitým medzníkom bola výroba želatíny a na jej výrobu sa používali teľacie nožičky, šľachy, rohy, chrupavky, kože. V podstate produkty potrebné i na výrobu gleju. Od výroby želatíny bol len krôčik k výrobe valcoviny, čo je zmes želatíny, glycerínu a sirupu – mimoriadne elastická hmota. V roku 1891 sa začala technická želatína používať na valce. V tom čase začal byť veľmi perspektívnym odvetvím priemyslu polygrafický priemysel. Tlačové valce nesmeli byť poškodené tlačovou farbou, ani mechanicky tlačovou formou. Vznikla orientácia firmy na polygrafický priemysel a táto orientácia zostala firme až doposiaľ. Druhú vetvu rodinného podniku založil Félix Böttcher v roku 1878 v Lipsku. Firma v Lipsku sa veľmi rýchlo zamerala na výrobu tlačových valcov. V posilňujúcom konkurenčnom prostrediu hľadali podnikatelia spojencov a tak došlo v roku 1910 ku spojení vetvy Loosenovcov s vetvou Félixa Böttchera a prostredníctvom spojenia začalo obdobie rozkvetu a rozletu firmy.

 

Prvá svetová vojna

Prvá svetová vojna a obdobie po tejto vojne, bolo pre Nemecko a nemecké firmy extrémne ťažké a problematické obdobie. Veľký problém pre firmu Böttcher bola nemožnosť kúpy glycerínu, nakoľko ten sa používal ako súčasť výbušnín, alebo ako zdroj tepla pre vojenské kuchyne. Pred Prvou svetovou vojnou manažment firmy nakúpil gigantické zásoby glycerínu. Vďaka tomuto prezieravému kroku, firma po celú vojnu fungovala, napriek tomu, že bola veľká kríza v polygrafickom priemysle. Po prvej svetovej vojne stál kg valcoviny 9 DM a neskôr, v roku 1923 už 3 000 000 000 000 DM. Nastala hyperinflácia a bolo veľmi ťažké v takomto prostredí podnikať. Neskôr sa situácia mierne stabilizovala a firma opäť začala prosperovať. Želatína bola nestabilná a bola prekonaná gumou a v roku 1933, na výstave v Bad Nauheimu, Böttcher vystavoval prvé gumové valce pre polygrafiu, technické pogumované valce boli už skôr.

 

                                                 Medzivojnová reklama firmy Böttcher

Obrázok číslo 1: Medzivojnová reklama firmy Böttcher

Zdroj; Geschichte eines Familienunternehmens, Felix Böttcher GmbH & company, Köln 2000

 

Druhá svetová vojna

V rokoch 1941-1945 bola firma Loosen/Böttcher pričlenená k vojnovej výrobe, avšak po celú dobu sa podarilo zachovať produkciu valcoviny. Druhá svetová vojna, znamenala pre firmu prechod na vojnové hospodárstvo a v posledných rokoch vojny deštrukciu výrobných závodov, kde hlavne továreň v Kolíne nad Rýnom bola totálne zničená. Firma začala s postupnou obnovou. Prvé povojnové valce vyrobila v roku 1946. Spustenie železnej opony a vznik dvoch nemeckých štátov rozdelil i firmu Böttcher. Časť v Lipsku bola znárodnená. Napriek tomu, že firma bola v totálnej deštrukcii, spamätala sa a začala až zázračne expandovať. Západná časť sa začala rozvíjať samostatne v intenciách známeho nemeckého hospodárskeho zázraku.

 

 

                                           Rozbombardovaná továreň firmy Böttcher počas Druhej svetovej vojny

Obrázok číslo 2: Rozbombardovaná továreň firmy Böttcher počas Druhej svetovej vojny

Zdroj: Geschichte eines Familienunternehmens, Felix Böttcher GmbH & company, Köln 2000

 

Vstup na nové trhy

Už od roku 1952 dodával Böttcher valce z Kolína do mnohých krajín v Európe. Postupne si firma vybudovala rozsiahlu sieť zastúpení po celom svete a prichádzala na trh s mnohými technickými novinkami. Zmeny na politické mape po roku 1989 využila spoločnosť k expanzii na trhy strednej a východnej Európy. Po zjednotení Nemecka prevzala firma Böttcher znovu i výrobný závod v Lipsku a integrovala ho do svojej výrobnej štruktúry. Nástupom nového generálneho riaditeľa Franza - Georga Heggemanna začala nová forma expanzie, trvajúca až dosiaľ. Po roku 1990 sa expanzia zamerala okrem krajín východného bloku i na úplne nové trhy ako: India, Čína, Brazília, Argentína, Malajzia, Kórea, Japonsko, Hong Kong, Austrália, Mexiko, atď. Výrazne sa zvýšil podiel zamestnancov mimo Nemecka a začala sa nová vlna expanzie, ktorá trvá až doposiaľ.

 

 

                                          Celosvetová pôsobnosť firmy Böttcher

Obrázok číslo 3: Celosvetová pôsobnosť firmy Böttcher

Zdroj: Felix Böttcher GmbH & company

 

Táto stránka podporuje cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.
Suhlasím