www.bottcher.cz

www.boettcher.de

Firma Böttcher je rodinná firma, ktorej korene siahajú až do roku 1725. Firma má spolu 10 výrobných závodov, z toho 6 mimo Nemecka. Po roku 1989 sa firma rozhodla rozšíriť svoju pôsobnosť aj na trhy bývalého východného bloku. Z tohto dôvodu vznikla dcérska spoločnosť Böttcher ČR, k. s., ktorá v r. 1996 zahájila výrobu pogumovania valcov v novopostavenom závode vo Vyškove na Morave. Následne, v r. 1998, firma Böttcher ČR, k.s., založila firmu Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

Polygrafické valce

Polygrafické válce

Hlavnou činnosťou firmy Böttcher je pogumovanie valcov pre tlačové stroje. Na tlačové stroje Heidelberg, manroland, KBA, Komori, Ryobi dodávame pogumované valce aj ako prvovýbavu.

Technické valce

Technické válce

Viac ako 200 druhov gumových zmesí, materiály s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami (oderuodolné, pevné v ťahu, atď.), s vysokou chemickou odolnosťou (odolné voči kyselinám, luhu, atď.), s tepelnou odolnosťou do 200º C, elektricky vodivé, elektricky izolačné.

Tlačová chémia

Tisková chemie

Firma Böttcher neponúka len produkt A alebo B, ale komplexné systémové riešenie od A po Z. Umývacie prípravky na valce a ofsetové poťahy, intenzívne čistiace prostriedky pre občasné použitie, čistiace, regeneračné a ochranné pasty na valce, prísady do vlhčiacich roztokov a ďalší spotrebný materiál.

Ofsetové poťahy

Ofsetové gumy

Paleta ofsetových poťahov Böttcher pokrýva všetky požiadavky v tlačovom procese: častá zmena formátu, rôzne gramáže, konvenčné alebo UV farby, hárková alebo rotačná tlač.

Ďalší spotrebný materiál

Další spotřební materiál

Firma Böttcher ďalej ponúka:

  • pomôcky na meranie vlhčiacich roztokov
  • škrobové popráškovacie púdre
  • umývacie tkaniny
  • fólie do farebníc

Madlá

Madlá

TechGrip – sú madlá na pohyblivé schody, ktorá sú zvlášť odolné voči starnutiu a ozónu. Veľmi kvalitný povrch je kombináciou vysoko hodnotných komponentov elastomerov z vlastného závodu na miešanie zmesí, ktorý je rovnako, ako výroba madiel, certifikovaný ISO 9001.